ΚΔΑΠ ΒΟΥΤΥΡΙΤΣΑ
Δραστηριοτητες - Δημιουργικη Απασχοληση παιδιων

Στο ΚΔΑΠ Βουρτυρίτσα η  δημιουργική απασχόληση παιδιών στηρίζεται σε προγράμματα ψυχαγωγίας και  δραστηριότητες που αναπτύσουν  τα ταλέντα και τις ευαισθησίες των παιδιών.

 

Σχολική μελέτη και ενισχυτική διδασκαλία καθημερινά

Tα  παιδιά  με  την  καθοδήγηση  της  δασκάλας μελετούν τα  μαθήματα  της  επόμενης  ημέρας,  εκπονούν τις εργασίες τους και λύνουν απορίες.
Στόχος  είναι η  καθημερινή τους προετοιμασία για το σχολείο,  η  βελτίωση της απόδοσης  τους , η τόνωση  της  αυτοπεποίθησης τους  και η ανάθεση πρωτοβουλιών.